BİR ROTARY KULÜBÜ NASIL KURULUR?

BİR İŞ KOLUNA KAÇ ÜYE ALINABİLİR?

Üye sayısı 50’nin altında olan Rotary kulüplerinde her işkolunda faal üyeliğe alınabilecek üye sayısı 5’i geçemez. 50 üyeyi aşkın kulüplerde ise, her iş koluna alınabilecek üye sayısı kulüp üye sayısının yüzde 10’u ile sınırlıdır.

BİLGİ NOTU: Teklif edilecek kişiyle ilgili olarak, o sınıfı temsil eden üye veya üyelerin bilgilendirmesi, görüşlerinin alınması bir Rotary nezaketidir.

BİR ROTARY KULÜBÜ NASIL KURULUR?

UR İç Tüzüğü’nde belirtildiği üzere, bir kent, belediye veya kırsal alanın coğrafi sınırları içerisinde, yeni bir Rotary kulübüne sınır oluşturacak büyüklükte bir veya birden fazla yöre bulunuyor ise, bu yörelerin her birinde Rotary kulübü kurulabilir.

Bölge Guvernörü’nün yazılı izni ile yeni bir Rotary Kulübü kurulması ile ilgili yöre etüdü yapmakla görevlendirilen kulüp;

  1. Kulüp yönetim kurulunun etüt çalışmasına başlama kararı sonrasında, üç kişilik araştırma komitesi oluşturur,
  2. Etüt çalışmasında, yörenin ekonomik ve sosyal yönden kapsamlı tanımı yapılarak,
  • Yörede temsil edilen mesleklerin dökümü, (Yörede 40’ın üzerinde meslek sınıfının temsil ediliyor olması gereklidir.)
  • En az 20 nitelikli üye adayı belirlenmesi,
  • Yöredeki sosyal kuruluşlar ve konumları,
  • Yöre halkının hizmet kuruluşlarına ilgisi,
  • Potansiyel üyelerle ilgili bilgileri aktarır.

Araştırma Komitesi’nin çalışmasını inceleyen kulüp yönetim kurulu, vardığı kararı Bölge Guvernörü’ne yazılı olarak bildirir. Kararın olumlu olması ve Bölge Guvernörü’nün etüt çalışmasındaki verileri yeterli görmesi halinde Guvernör, kurulabilecek yeni kulübün ilk üye aday başvurularını kabul etmeden önce, yörenin çok kapsamlı etüt raporunu Extension Survey ve yeni kulüp organizasyonu (Organization of a New Club) raporlarını hazırlayarak UR Genel Sekreterliği ve o Bölge’nin bağlı olduğu Rotary Hizmet Ofsi’ne  iletir. Bu bildirinin sonrasında Guvernör bölge kulüplerinden birini (tercihen araştırmayı yapan kulüp) Kurucu Kulüp, deneyimli

bir Rotaryen’i de yeni kulüpte kendisi adına görev yapmak üzere Guvernör Özel Temsilcisi olarak tayin eder.

BİLGİ NOTU: UR kuralları gereği, kurucu kulübün verimli çalışan en az 20 üyeye sahip, UR’ye ve Bölge’ye borcu olmayan ve Rotary hizmetlerini çok başarılı bir şekilde yürüten sağlıklı bir kulüp olması gereklidir.

Guvernör Özel Temsilcisi’nin ise, Rotary ideallerine sıkı sıkıya bağlı, Rotary sevgisini başkalarına aşılayabilecek, Rotary’i doğru ve etkin tanıtabilecek bilgi ve becerilere sahip olması, ayrıca bu önemli hizmetin gerektirdiği zaman genişliğine sahip kişiler arsından seçilmesi istenir.

Guvernör Özel Temsilcisi’nin görev süresi, kendisini bu göreve atayan Guvernör’ün görev süresiyle sınırlıdır.

                                                                                                                                                                                                   KAYNAK 100 SORUDA ROTARY