Yönetim Kurulu ve Çalışma Planı

Mehmet Karamustafaoğlu tarafından yazıldı.. Yayınlanma Rotary Bilgileri

ORDU ROTARY KULÜBÜ 2019- 2020 DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 • Başkan        : Rtn. İsmail Aydın
 • As Başkan     : Rtn. Hakan Çolak
 • Sekreter         : Rtn. Ümit Metin
 • Sayman           : Rtn. Emrah Albayrak
 • Üye (GDB)  : Rtn. Tansu Odabaş

KOMİTE BAŞKANLARIMIZ:

Üyelik Komitesi Başkanı                           : Mustafa   & Aysel Cömert
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kom.Bşk.        : Funda & Mehmet YILMAZ
Uluslararası Rotary Vakfı Komitesi Bşk. : Hakan  & Şükran Çolak
Hizmet Projeleri Komitesi Başkanı          : Meltem  & Özcan Erbaş
Kulüp Yönetim Komitesi Başkanı            : Murat  & Nesrin Tanrıverdi

DANIŞMANLAR KURULU

 • GDB. Ömer Aydın
 • GDB. Hakan Duman
 • GDB. Mustafa Cömert
 • GDB. Hakan Karakaş
KULÜP İÇİ HİZMETLERİ ANA KOMİTESİ 
BAŞKAN       : GDB MURAT TANRIVERDİ 
ALT KOMİTELERİ
 1. Devam Komitesi / Hasan Fehmi Panayır
 2. Toplantı Sorumlusu / Ümit Metin – Mine Aydın
 3. Bülten Komitesi / Hakan Karakaş – Şükran Çolak
 4. Ocakbaşı Komitesi / Hasan Karamustafaoğlu – Ümit Metin - Ayşe Tuğçe Odabaş
 5. Öğrenci Bursları Komitesi /  Ahmet Doğru - Asel Gürsoy
 6. Gezi ve Organizasyon Komitesi / Belgin Metin – Aynur Aydın – Nalan Karamustafaoğlu
 7. Konuşmacı Konuk Komitesi / Emrah Albayrak – Mehmet Yılmaz
 8. Fon Yaratma Komitesi / Emrah Albayrak
 9. Hukuk ve Tüzük Komitesi / Tuğba Kalaycı Gün – Mustafa Kuralay - İlyas Gün
 10. Stratejik Planlama Komitesi / İsmail Aydın – Hakan Çolak – Ümit Metin
 11. Rotary Club Center / Hakan Çolak
 12. 1Arşiv Komitesi / Ümit Metin – Hakan Çolak – Gonca Görsev Kılıç
 13. Hobi Komitesi / Adem Kılıç – Hasan Fehmi Panayır – Banu Kuralay
 14. Kulüp İçi Haberleşme Komitesi / Funda Irmak Yılmaz – Aysel Cömert
PROJELER ANA KOMİTESİ
BAŞKAN       : RTN. MELTEM ERBAŞ
ALT KOMİTELERİ 
 1. TOPLUM HİZMETLERİ KOMİTESİ
 2. Bizim Bir Okulumuz Var : Emrah Albayrak – Meral Aktaş- Bakiye Minnetoğlu
 3. Atık Kullanımı Çalıştayı / Arzu Sönmez – Ömer Yusuf Uygun – Nagihan Akarsu
 4. EV-KA / KÖY-KA / Murat Tanrıverdi – Ahmet Doğru – Can Alptekin
 5. Dostluk Oyunları / Selma Çakır – Nesrin Tanrıverdi- Makbule Alptekin
 6. Akıllı Şehirler Komitesi / Gökhan Gürsoy – Özcan Erbaş
 7. Kültür Sanat / Adem Kılıç – Meltem Erbaş – Meral Aktaş
 8. Aile İçi İletişim / Nagihan Akarsu – Lerzan Albayrak – Mine Aydın
 9. Gıda Güvenliği Komitesi / Arzu Sönmez – Meltem Erbaş – Ebru Karakaş
 10. Rotary Toplum Birliği / Kenan Dönmez – Tansu Odabaş
 11. Rota Resim / Banu Kuralay – Ömer Yusuf Uygun – Tuğçe Odabaş
 12. Erken Tanı / Hakan Duman – Nurcan Duman – Ali Çakır
 13. Sağlık Komitesi / Banu Kuralay – Gülseren Panayır – Nurcan Duman – Yonca Çoluk
 14. Otizmli Çocuklar Kampı / Asel Gürsoy – Metin Minnetoğlu
 15. Toplumsal Kalkınma Komitesi / Ömer Aydın – Hakan Karakaş
 16. Rota Beste / Adem Kılıç – Hasan Fehmi Panayır – Nesrin Tanrıverdi
 17. Rota ATA Komitesi / Hasan Karamustafaoğlu – Ümit metin – Hakan Çolak
 18. Rota Chess Komitesi / Emrah Albayrak –Ebru Karakaş-Lerzan Albayrak
 19. Akıllı İlaç Kullanımı Komitesi / Ahmet Doğru – Gönül Doğru – Haluk T.Aktaş
 20. Kodlama Eğitimi Komitesi / Tuğrul Odabaş – Emrah Albayrak – Hüseyin Sinan Çoluk 
 1. MESLEK HİZMETLERİ KOMİTESİ
 2. Meslek Ödülleri / Mustafa Cömert – Emrah Albayrak – Meral Aktaş
 3. Meslek Tanıtım / Ebru Karakaş – Gülseren Panayır – Tuğba Kalaycı Gün
 4. Meslek Edindirme / Funda Irmak Yılmaz – Mehmet Yılmaz – Şükran çolak
 5. İşyeri Ziyaretleri / Ümit Metin – Tansu Odabaş – Jale Gürsoy – Linara Tenteoğlu
 1. ULUSLARARASI HİZMETLERİ KOMİTESİ
 2. Kısa Dönem Yaz Kampı / Şükran Çolak – Lerzan Albayrak – Mustafa Cömert
 3. Uzun Dönem Öğrenci Ağırlama / Tuğrul Odabaş–Ömer Y. Uygun–Gökhan Gürsoy
 4. Dostluk Değişim / Haluk Tekin Aktaş – Aynur Aydın- Aysel Cömert
 1. GENÇLİK HİZMETLERİ KOMİTESİ
 2. İnteract Komitesi / Nagihan Akarsu – Arzu Sönmez
 3. Rotaract Komitesi / Nagihan Akarsu – Arzu Sönmez
 4. TLG Komitesi / Mehmet Yılmaz – Gonca Görsev Kılıç – Metin Minnetoğlu
 5. Baba Çocuk Kampı / Ümit Metin – Emrah Albayrak – Özcan Erbaş
 6. 10 Kasım’da Ata’mıza Gidiyoruz / Hasan Karamustafaoğlu – Kenan Dönmez – Ömer Aydın
ÜYELİK VE ÜYELİK GELİŞTİRME ANA KOMİTESİ
BAŞKAN                   : GDB MUSTAFA CÖMERT
ALT KOMİTELERİ
 1. Rotary Bilgileri ve Eğitim Komitesi / Ömer Aydın – Hakan Duman – Mustafa Kuralay
 2. Yeni Üye Oryantasyon Komitesi / Meltem Erbaş – Nagihan Akarsu – Nalan Karamustafaoğlu
 3. Üyelik Komitesi / Sınıflandırma Komitesi / Kenan Dönmez – Mustafa Kuralay 
ROTARY VAKFI ANA KOMİTESİ
BAŞKAN       : RTN. HAKAN ÇOLAK
ALT KOMİTELERİ
 1. Vakıf Bağışları Komitesi / Hakan Karakaş – Tuğrul Odabaş
 2. Vakıf Bilgileri Komitesi / İsmail Aydın – Hakan Çolak
 3. Polio Plus Komitesi / Ömer Aydın – Ahmet Doğru – Tansu Odabaş
 4. Küresel Bağış Komitesi / Hakan Karakaş – Yunus Emre Tenteoğlu 
HALKLA İLİŞKİLER ANA KOMİTESİ
BAŞKAN       : FUNDA IRMAK YILMAZ
ALT KOMİTELERİ
 1. Sosyal Medya Komitesi / Mehmet Yılmaz – Mine Aydın
 2. Rotary Tanıtım Komitesi / Adem Kılıç – Şükran Çolak
 3. Yazılı ve Görsel Medya Komitesi / Hakan Karakaş – Mine Aydın